22.4 C
Bengaluru
Saturday, June 15, 2024

ವಿವಾದಾಸ್ಪದ ಆಸ್ತಿಯ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ಯಾರು ಪಾವತಿಸುತ್ತಾರೆ..?

ಬೆಂಗಳೂರು, ಜು. 22 : ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಕಾಯಿದೆ, 1961ರ ಅನ್ವಯ ಆಸ್ತಿಯಿಂದ ಬರುವ ಆದಾಯದ ಮೇಲೆ ತೆರಿಗೆ ವಿಧಿಸಲು ನಿಬಂಧನೆಗಳನ್ನು ಹಾಕುತ್ತದೆ. ಆಸ್ತಿಯ ಮಾಲೀಕತ್ವವು ವಿವಾದದಲ್ಲಿದ್ದರೆ, ತೆರಿಗೆ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುವುದು ಸಂಕೀರ್ಣ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಬಹುದು. ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಕಾಯಿದೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ಆಸ್ತಿಯ ಮಾಲೀಕರಾಗಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಅದರಿಂದ ಗಳಿಸಿದ ಆದಾಯದ ಮೇಲೆ ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ಪಾವತಿಸಲು ಹೊಣೆಗಾರನಾಗಿರುತ್ತಾನೆ.

ಆಸ್ತಿಯ ಮಾಲೀಕತ್ವವು ವಿವಾದಾಸ್ಪದವಾಗಿರುವ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ, ಆಸ್ತಿಯ ನಿಜವಾದ ಮಾಲೀಕರು ಯಾರು ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಕಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅದರಿಂದ ಗಳಿಸಿದ ಆದಾಯದ ಮೇಲೆ ತೆರಿಗೆ ಪಾವತಿಸಲು ಹೊಣೆಗಾರನಾಗಿರುತ್ತಾನೆ. ಅಂತಹ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ, ಆಸ್ತಿಯ ಮಾಲೀಕತ್ವವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಲು ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಇಲಾಖೆಯು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸಾಕ್ಷ್ಯಚಿತ್ರ ಸಾಕ್ಷ್ಯವನ್ನು ನೋಡುತ್ತದೆ. ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ನೋಂದಾಯಿತ ಮಾರಾಟ ಪತ್ರವಿದ್ದರೆ, ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ತೆರಿಗೆ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ ಆಸ್ತಿಯ ಮಾಲೀಕ ಎಂದು ಭಾವಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಆಸ್ತಿಯ ಮಾಲೀಕತ್ವವು ವಿವಾದದಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಮತ್ತು ಸರಿಯಾದ ಮಾಲೀಕರನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಲು ಯಾವುದೇ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಸಾಕ್ಷ್ಯಚಿತ್ರ ಪುರಾವೆಗಳಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಇಲಾಖೆಯು ಆಸ್ತಿಯ ಮಾಲೀಕತ್ವವನ್ನು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಲು ಎಲ್ಲಾ ಹಕ್ಕುದಾರರನ್ನು ಪುರಾವೆಗಳನ್ನು ನೀಡಲು ಕೇಳಬಹುದು. ಅಂತಹ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ, ಹಕ್ಕುದಾರರು ತಮ್ಮ ಆಸ್ತಿಯ ಮಾಲೀಕತ್ವವನ್ನು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಲು ಸೇಲ್ ಡೀಡ್, ಗಿಫ್ಟ್ ಡೀಡ್, ಉಯಿಲು ಮುಂತಾದ ದಾಖಲಾತಿ ಪುರಾವೆಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಇಲಾಖೆಯು ಪ್ರತಿ ಹಕ್ಕುದಾರರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾಕ್ಷ್ಯವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಆಸ್ತಿಯ ನಿಜವಾದ ಮಾಲೀಕರು ಯಾರು ಎಂಬುದನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತದೆ.

Related News

spot_img

Revenue Alerts

spot_img

News

spot_img