23.8 C
Bengaluru
Friday, May 24, 2024

ಗ್ರಾಮ ಗಡಿಗಳನ್ನು ಮಾರ್ಪಡಿಸಲು ಅಥವಾ ಅವುಗಳನ್ನು ವಿಲೀನಗೊಳಿಸಲು ಅಥವಾ ಹೊಸದನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಯಾವ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ?

ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ, ಗ್ರಾಮ ಗಡಿಗಳನ್ನು ಮಾರ್ಪಡಿಸುವ ಅಥವಾ ಅವುಗಳನ್ನು ವಿಲೀನಗೊಳಿಸುವ ಅಥವಾ ಹೊಸದನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುವ ಅಧಿಕಾರ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಈ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕ ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಕಾಯಿದೆ, 1993 ರಿಂದ ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ, ಇದು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಗ್ರಾಮೀಣ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಅಧಿಕಾರಗಳು ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸುತ್ತದೆ.

ಕರ್ನಾಟಕ ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಕಾಯಿದೆ, 1993 ರ ವಿಭಾಗ 2(22) ಗ್ರಾಮವನ್ನು “ಸ್ಥಳೀಯ ಪ್ರದೇಶ ಅಥವಾ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಪಕ್ಕದ ಸ್ಥಳೀಯ ಪ್ರದೇಶಗಳ ಗುಂಪು ಎಂದು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸುತ್ತದೆ. ಕೃಷಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮತ್ತು ಮಾರಾಟ ಸೇರಿದಂತೆ.” ಕೆಲವು ಷರತ್ತುಗಳಿಗೆ ಒಳಪಟ್ಟು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರವು ಗ್ರಾಮಗಳ ರಚನೆ, ಬದಲಾವಣೆ ಅಥವಾ ವಿಲೀನವನ್ನು ಕಾಯಿದೆಯು ಮತ್ತಷ್ಟು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ.

ಕಾಯಿದೆಯ ಸೆಕ್ಷನ್ 3(3) ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ, ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರವು ಅಧಿಕೃತ ಗೆಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಅಧಿಸೂಚನೆಯ ಮೂಲಕ, ಕಾಯಿದೆಯ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಸ್ಥಳೀಯ ಪ್ರದೇಶ ಅಥವಾ ಪಕ್ಕದ ಸ್ಥಳೀಯ ಪ್ರದೇಶಗಳ ಗುಂಪನ್ನು ಗ್ರಾಮವೆಂದು ಘೋಷಿಸಬಹುದು. ಅಂತೆಯೇ, ಸೆಕ್ಷನ್ 3(4) ಅಡಿಯಲ್ಲಿ, ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರವು ಅಧಿಕೃತ ಗೆಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಅಧಿಸೂಚನೆಯ ಮೂಲಕ ಯಾವುದೇ ಗ್ರಾಮದ ಮಿತಿಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಬಹುದು ಅಥವಾ ಎರಡು ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚಿನ ಗ್ರಾಮಗಳನ್ನು ಒಂದಾಗಿ ವಿಲೀನಗೊಳಿಸಬಹುದು.

ಆದಾಗ್ಯೂ, ಈ ಕಾಯಿದೆಯು ಗ್ರಾಮಗಳನ್ನು ರಚಿಸಲು, ಬದಲಾಯಿಸಲು ಅಥವಾ ವಿಲೀನಗೊಳಿಸಲು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಅಧಿಕಾರದ ಮೇಲೆ ಕೆಲವು ಷರತ್ತುಗಳು ಮತ್ತು ಮಿತಿಗಳನ್ನು ಇರಿಸುತ್ತದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಸೆಕ್ಷನ್ 3(5) ರ ಪ್ರಕಾರ, ಗ್ರಾಮಗಳ ಗಡಿಗಳಿಗೆ ಅಂತಹ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರವು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ಗಳು (ಗ್ರಾಮ ಸಭೆಗಳು) ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಮಾಲೋಚಿಸಬೇಕು. ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರವು ಪ್ರಸ್ತಾವಿತ ಬದಲಾವಣೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸಮೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ನಡೆಸಿ ವರದಿಯನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಅಂತಿಮಗೊಳಿಸುವ ಮೊದಲು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಂದ ಆಕ್ಷೇಪಣೆಗಳು ಮತ್ತು ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸಬೇಕು.

ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ, ಗ್ರಾಮಗಳ ಗಡಿಗಳಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಅಥವಾ ಗ್ರಾಮಗಳ ವಿಲೀನವು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಯಲ್ಲಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಗಳು ಮತ್ತು ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡಗಳಿಗೆ ಮೀಸಲಾದ ಸ್ಥಾನಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಕಡಿತಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಬಾರದು ಎಂದು ಕಾಯಿದೆ ಬಯಸುತ್ತದೆ. ವಿಲೀನದ ನಂತರ ಹೊಸ ಗ್ರಾಮವು 2,000 ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರಬೇಕು ಮತ್ತು ಕನಿಷ್ಠ ಐದು ಚದರ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ವಿಸ್ತೀರ್ಣವನ್ನು ಹೊಂದಿರಬೇಕು ಎಂದು ಕಾಯ್ದೆಯು ಕಡ್ಡಾಯಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ.

ಗ್ರಾಮ ಗಡಿಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವ ಅಥವಾ ಅವುಗಳನ್ನು ವಿಲೀನಗೊಳಿಸುವ ಅಥವಾ ಹೊಸ ಗ್ರಾಮಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುವ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಅಧಿಕಾರಗಳು ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಪರಿಶೀಲನೆಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಿವೆ ಎಂಬುದು ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ ಸಂಗತಿ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಯಾವುದೇ ನಿರ್ಧಾರವು ಅನಿಯಂತ್ರಿತ, ತಾರತಮ್ಯ ಅಥವಾ ಸಂವಿಧಾನದ ಯಾವುದೇ ನಿಬಂಧನೆಗಳು ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಕಾನೂನಿನ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಎಂದು ಕಂಡುಬಂದರೆ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನಿಸಬಹುದು.

ಕರ್ನಾಟಕ ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಕಾಯಿದೆ, 1993 ರಿಂದ ಸೂಚಿಸಲಾದ ಕೆಲವು ಷರತ್ತುಗಳು ಮತ್ತು ಮಿತಿಗಳಿಗೆ ಒಳಪಟ್ಟು ಗ್ರಾಮ ಗಡಿಗಳನ್ನು ಮಾರ್ಪಡಿಸಲು ಅಥವಾ ಅವುಗಳನ್ನು ವಿಲೀನಗೊಳಿಸಲು ಅಥವಾ ಹೊಸದನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರವು ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರವು ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಮಾಲೋಚಿಸಬೇಕು. ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ಸಮೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ನಡೆಸಿ, ಮತ್ತು ಅಂತಹ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಪರಿಶೀಲನೆಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಿರುತ್ತವೆ

Related News

spot_img

Revenue Alerts

spot_img

News

spot_img