25.8 C
Bengaluru
Friday, March 1, 2024

ಸಣ್ಣ ಉಳಿತಾಯ ಖಾತೆದಾರರ ಬಡ್ಡಿದರ ಹೆಚ್ಚಳ ಪಿಪಿಎಫ್, ಸೇರಿ ಹಲವರಿಗೆ ಲಾಭ:ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವಾಲಯ

ನವದೆಹಲಿ ಜುಲೈ 1: ಪಿಪಿಎಫ್, ಸುಕನ್ಯಾ ಸಮೃದ್ಧಿ ಸೇರಿ ಸಣ್ಣ ಉಳಿತಾಯ ಖಾತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವವರಿಗೆ ನಿಜವಾಗಿಯು ಇದೊಂದು ಸಿಹಿ ಸುದ್ದಿ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಕೇಂದ್ರ ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವಾಲಯವು, ಜೂನ್ 30ರಂದು ಘೋಷಿಸಿದಂತೆ, ಸಣ್ಣ ಉಳಿತಾಯ ಯೋಜನೆಗಳ ಮೇಲಿನ ಬಡ್ಡಿದರಗಳನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಪ್ರತಿ ತ್ರೈಮಾಸಿಕದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರವು ಪರಿಶೀಲಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿತ್ತು.

ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಜುಲೈ-ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ತ್ರೈಮಾಸಿಕದಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಉಳಿತಾಯ ಯೋಜನೆಗಳ ಮೇಲಿನ ಬಡ್ಡಿದರವನ್ನು 10-30 ಮೂಲಾಂಶಗಳಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಲಾಗಿದೆ. 4.0 ಪ್ರತಿಶತದಿಂದ 8.2 ಪ್ರತಿಶತದವರೆಗೆ ಬಡ್ಡಿ ಇರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವಾಲಯವು ಜೂನ್ 30 ರಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ. ಶುಕ್ರವಾರ ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವಾಲಯ ಈ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದೆ.

ಜನವರಿ-ಮಾರ್ಚ್ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರವು ಕೆಲವು ಸಣ್ಣ ಉಳಿತಾಯ ಯೋಜನೆಗಳ ಮೇಲಿನ ಬಡ್ಡಿದರವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿತು. ಸರ್ಕಾರವು 1 ವರ್ಷ, 2 ವರ್ಷ, 3 ವರ್ಷ ಮತ್ತು 5 ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿಯ ಠೇವಣಿಗಳ ಬಡ್ಡಿ ದರವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರ ಉಳಿತಾಯ ಯೋಜನೆ, ಮಾಸಿಕ ಆದಾಯ ಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉಳಿತಾಯ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರದ ಬಡ್ಡಿ ದರವನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ.

ಏಪ್ರಿಲ್ ನಿಂದ ಜೂನ್ ತ್ರೈಮಾಸಿಕಕ್ಕೆ ವಿವಿಧ ಸಣ್ಣ ಉಳಿತಾಯ ಯೋಜನೆಗಳ ಮೇಲಿನ ಬಡ್ಡಿ ದರವನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ. ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರ ಉಳಿತಾಯ ಯೋಜನೆ ಮೇಲಿನ ಬಡ್ಡಿ ದರವನ್ನು 20 ಮೂಲ ಅಂಕಗಳು, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉಳಿತಾಯ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ 70 ಮೂಲ ಅಂಕಗಳು, ಕಿಸಾನ್ ವಿಕಾಸ್ ಪತ್ರ 30 ಮೂಲ ಅಂಕಗಳು ಮತ್ತು ಸುಕನ್ಯಾ ಸಮೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ 40 ಮೂಲ ಅಂಕಗಳು ಹೆಚ್ಚಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಜನವರಿಯಿಂದ ಮಾರ್ಚ್ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಬಡ್ಡಿದರ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಲಿದೆ.

ಸಣ್ಣ ಉಳಿತಾಯ ಯೋಜನೆಗಳ ಮೇಲಿನ ಬಡ್ಡಿದರಗಳನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಪ್ರತಿ ತ್ರೈಮಾಸಿಕದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರವು ಪರಿಶೀಲಿಸುತ್ತದೆ. ಹಿಂದಿನ ತ್ರೈಮಾಸಿಕದಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಉಳಿತಾಯದ ಬಡ್ಡಿದರಗಳನ್ನು ಘೋಷಿಸುವಾಗ, ಸರ್ಕಾರವು ವಿವಿಧ ಸಣ್ಣ ಉಳಿತಾಯ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ 70 bps ಬಡ್ಡಿದರದ ಹೆಚ್ಚಳವನ್ನು ಘೋಷಿಸಿತು.

ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ ಫಿಕ್ಸೆಡ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಣ್ಣ ಉಳಿತಾಯ ಯೋಜನೆಗಳ ಮೇಲೆ ಸರ್ಕಾರವು ನೀಡುವ ಬಡ್ಡಿದರಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ನೀಡುವ ಅವಧಿಯ ಠೇವಣಿಗಳಿಗೆ ಸಮಾನವಾಗಿವೆ.ಕಳೆದ ತ್ರೈಮಾಸಿಕದಲ್ಲಿ ಬಡ್ಡಿದರ ಏರಿಕೆಯಾಗಿತ್ತು.

Related News

spot_img

Revenue Alerts

spot_img

News

spot_img