32.6 C
Bengaluru
Friday, May 24, 2024

ಸಬ್ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಾರ್ ಕಛೇರಿಯಲ್ಲಿನ ಕಾವೇರಿ 2.0 ನಲ್ಲಿ ಬಾಡಿಗೆ ಪತ್ರಗಳ ನೋಂದಣಿ ಮಾಡುವ ವಿಧಾನ.

ಬೆಂಗಳೂರು ಜುಲೈ 04: ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆಯು ದಸ್ತಾವೇಜುಗಳ ನೋಂದಣಿ ಸರಳವಾಗಿಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಕಾವೇರಿ 2.0 ತಂತ್ರಾಶವನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿದ್ದು ಅದರ ಕುರಿತಾಗಿ ಒಂದೊಂದೇ ವಿಷಯಗಳು ಜನರಿಗೆ ತಿಳಿಸುವ ಒಂದು ವಿಭಿನ್ನ ಕ್ರಮ ನಿಮಗಾಗಿ

1.ಕಾವೇರಿ 2.0 link ನ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಕಾವೇರಿ 2.0 ಮುಖ ಪುಟ ತೆರೆಯುತ್ತದೆ.

2. Start new Application ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ.

3.Document Registration ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಕೆಳಗೆ ಬರುವ Continue Button ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ.

4. Select the Nature of Document as “Lease of Immovable Properties” and Select Article as “ಕೊಟ್ಟಿರುವ”Lease of Immovable Properties” ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಅನ್ನು” ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ.

ನಂತರ Sub Article Select ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಗುತ್ತಿಗೆ ಕರಾರು ಪತ್ರ(ಬಾಡಿಗೆ ಪತ್ರ)ದ ಅವಧಿಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ನಾನು ಇಲ್ಲಿ 30 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಮೀರದ ಬಾಡಿಗೆ ಪತ್ರವನ್ನು ನೋಂದಣಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ

(i) Article (30-1-v) Where the lease property is higher than 20years and does not exceed 30 years. ಎಂಬುದನ್ನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ನಂತರ Continue ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ.

5. ನೀವು ಗುತ್ತಿಗೆ ಕರಾರು ಪತ್ರ(ಬಾಡಿಗೆ ಪತ್ರ) ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ Non-Agriculture ಎಂಬುದನ್ನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ
(i)Agriculture (ii)Non-Agriculture

6. ನಿಮ್ಮ ಸ್ವತ್ತು ಯಾವ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಬರಲಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ.

(i) ಇ-ಸ್ವತ್ತು : ನಿಮ್ಮ ಸ್ವತ್ತು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ(RDPR Dept) ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಬಂದರೆ ಇದನ್ನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ.
(ii) Others: ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಬಂದರೆ ಇದನ್ನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ.

ನಾವೀಗ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ(RDPR Dept) ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಬರುವ ಸ್ವತ್ತನ್ನು ನಮೂದಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ.

7.ಈ ಕೆಳಕಂಡ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ನಮೂದು ಮಾಡು
ಜಿಲ್ಲೆ: ತಾಲೂಕು: ಹೋಬಳಿ: ಗ್ರಾಮ: Zone: RDPR ರೋಡ್: PID ಸಂಖ್ಯೆ:

8.Search ಬಟನ್ ಅನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ PID ge ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿಷಯಗಳು ದೊರೆಯಲಿವೆ.

9.Site/ಸ್ವತ್ತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಎಂಟರ್ ಮಾಡಿ select and Continue ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ, ಸ್ವತ್ತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಮಾಹಿತಿ ನಿಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ನಂತರ Save Property and Continue Button ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ.

10. ನೀವು ನಮೂದಿಸಿರುವ ದತ್ತಾಂಶವು RDPR ನಿಂದ ಕಾವೇರಿ ದತ್ತಾಂಶಕ್ಕೆ Import ಆಗಿದೆ.

11. ನೀವು ಎಷ್ಟು Extend ಅನ್ನು ಅಡಮಾನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೀರ ಎಂಬುದನ್ನು ನಮೂದು ಮಾಡಬೇಕು. ಮತ್ತು Description ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವತ್ತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ವಿವರವನ್ನು ನಮೂದಿಸಬೇಕು. ಈ ವಿವರಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ನಮೂದು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಕಾರಣ ಋಣಭಾರ ಪತ್ರ(EC)ದಲ್ಲಿ ಇವೆಲ್ಲಾ ನಮೂದಾಗುತ್ತವೆ. Save and Continue Button ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ.

12. ಪಾರ್ಟಿ information ಭರ್ತಿ ಮಾಡುವುದರ ಬಗ್ಗೆ.
(i) Executant -1 :- RDPR ಮೂಲಕ ಸ್ವತ್ತಿನ ಮಾಲೀಕರ ಹೆಸರು ಸ್ವಯಂ ದಾಖಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಅವರ ಹೆಸರು ವಿಳಾಸ ಐಡಿ ಪ್ರೂಫ್ ಅನ್ನು ನಮೂದು ಮಾಡಿ. ಕ್ಲಿಕ್ on Save Executant -1 and Move on

(ii) Executant -2:- ಈ ಸ್ವತ್ತನ್ನು ಗುತ್ತಿಗೆ ಕರಾರು ಅಥವಾ ಬಾಡಿಗೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವವರ ವಿವರಗಳನ್ನು ನಮೂದು ಮಾಡಿ. ಅವರೇ claimant ಆಗುತ್ತಾರೆ. ಯಾವುದಾದರು organization ಅವರು ಈ ಸ್ವತ್ತನ್ನು ಬಾಡಿಗೆಗೆ ಪಡೆದು ಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಅವರ ಕಂಪನಿಯ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ವಿಳಾಸವನ್ನು ನಮೂದಿಸಿ. ನಂತರ ಕಂಪನಿಯ ಕಡೆಯಿಂದ ಯಾರ ಹೆಸರಿಗೆ ಬರೆಯಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಅವರ ವಿವರಗಳನ್ನು ನಮೂದು ಮಾಡಿ. Save Executant-2 ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ.

Move to Presenter ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾರು ಬರೆಸಿ ಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರ ದೊರೆಯಲಿದೆ. ಅವರನ್ನೆ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ Make presenter ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ.

(iii) Identifier- 1&2: ನಂತರ ನಾವು ಇಬ್ಬರು ಗುರುತಿಸುವವರನ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಅವರ ವಿವರಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನಮೂದಿಸಿ.

13.ಗುತ್ತಿಗೆ ಕರಾರು ಪತ್ರ(ಬಾಡಿಗೆ ಪತ್ರ)ದ ಅವಧಿಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ 30 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಮೀರದ ಬಾಡಿಗೆ ಪತ್ರವನ್ನು ನೋಂದಣಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ವಾಲ್ಯುವೇಷನ್ ಇರುವುದಿಲ್ಲ.

14. ನಂತರ ನಾವು fees ಕಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಕೆಲ ವಿವರಗಳನ್ನು ನಮೂದು ಮಾಡಿ.
1. ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳ ಬಾಡಿಗೆ ಹಣ 2.ಒಟ್ಟು ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಅವಧಿ ನಮೂದಿಸಿದ ನಂತರ ಸೇವ್ ಅಂಡ್ ಕಂಟಿನ್ಯು ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ.
ನಂತರ ಒಂದು ಚಾರ್ಟ್ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಬರಲಿದೆ. ಅದನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಗಮನಿಸಿ, ನಿಮ್ಮ ಬಾಡಿಗೆ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಂದಾಜು 5 ವರ್ಷಕ್ಕೆ 10% ಬಾಡಿಗೆ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಬರೆದಿದೆ ಅಂದುಕೊಳ್ಳಿ, ಆ
ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆ ಚಾರ್ಟ್ ನ ಪ್ರತಿ 5 ನೇ ವರ್ಷಕ್ಕೆ 10% ಎಂದು ನಮೂದಿಸಿ

3.ಮುಂಗಡ ಹಣ(Advance money ) ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರೆ ನಮೂದಿಸಿ. next ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ.

ಈಗ ನೀವು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ average ವರ್ಷದ ಬಾಡಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಎಂಬುದು ತಿಳಿಯುತ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಪ್ರತಿ 5 ವರ್ಷಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿರುವ ಮೊತ್ತವು ಸಹ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಯಲಿದೆ.ನಂತರ
ಸೇವ್ ಅಂಡ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ಹಾಗು ಒಟ್ಟು ಪುಟಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು duplicate copy ಎಷ್ಟು ಎಂಬುದನ್ನು ನಮೂದು ಮಾಡಿ.

15.ನಂತರ ನೀವು ಕಟ್ಟಬೇಕಿರುವ ಮುದ್ರಾಂಕ ಶುಲ್ಕದ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಬರಲಿದೆ, ಅದನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಇದೆಯಾ ಎಂದು ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ನಂತರ ನೀವು ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾದ ಡೀಡ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಮತ್ತು ಅನೆಕ್ಷರ್ (ಖಾತಾಪತ್ರ,ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್) ಅನ್ನು ಉಪಲೋಡ್ ಮಾಡಿ.

16. Execution Date ಅನ್ನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ

17. ಸಬ್ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಾರ್ ಕಛೇರಿಯನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ನೋಂದಣಿ ಪೂರ್ವ ಗುತ್ತಿಗೆ ಕಾರಾರು(ಬಾಡಿಗೆ ಪತ್ರ)ದ ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಂತೆ.

12. ಪಾರ್ಟಿ information ಭರ್ತಿ ಮಾಡುವುದರ ಬಗ್ಗೆ.
(i) Executant -1 :- RDPR ಮೂಲಕ ಸ್ವತ್ತಿನ ಮಾಲೀಕರ ಹೆಸರು ಸ್ವಯಂ ದಾಖಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಅವರ ಹೆಸರು ವಿಳಾಸ ಐಡಿ ಪ್ರೂಫ್ ಅನ್ನು ನಮೂದು ಮಾಡಿ. ಕ್ಲಿಕ್ on Save Executant -1 and Move on

(ii) Executant -2:- ನಾವು ಬ್ಯಾಂಕಿನ ವಿವರಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನಮೂದು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
ಬ್ಯಾಂಕಿನವರಿಗೆ ಹಾಜರಾತಿ exception ಇರುವುದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು (Excempted from Personal appearance from section 88) ಎಂಬುದರ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
ನಂತರ ಬ್ಯಾಂಕಿನವರು ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಲೆಟರ್ ಅನ್ನು ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿ 5MB ಗೆ ಮೀರದಂತೆ ಸ್ಕಾನ್ ಮಾಡಿ ಉಪಲೋಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ನಂತರ ಆ ಲೆಟರ್ ನಂಬರ್ ನಮೂದಿಸಿ.
ನಂತರ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಪರವಾಗಿ ಇರುವ Authorised dignitories ರವರ ವಿವರಗಳನ್ನು ನಮೂದು ಮಾಡಿ. Save Executant-2 ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ.

Move to Presenter ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾರು ಬರೆದು ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರ ದೊರೆಯಲಿದೆ. ಅವರನ್ನೆ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ Make presenter ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ.

(iii) Identifier- 1&2: ನಂತರ ನಾವು ಇಬ್ಬರು ಗುರುತಿಸುವವರನ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಅವರ ವಿವರಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನಮೂದಿಸಿ.

13.ಮಾರ್ಕೆಟ್ ವಾಲ್ಯುವೇಷನ್ ಇದೆಯೋ ಇಲ್ಲವೋ ಎಂಬುದನ್ನ ಈ ಪೇಜ್ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸಲಿದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದರೆ

14.ನೀವು ಬ್ಯಾಂಕಿನಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಿರುವ ಮೊತ್ತವನ್ನು ನಮೂದಿಸಬೇಕು. ಎಷ್ಟು ಪೇಜ್ ಗಳಿವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ಕಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಬಟನ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ನೀವು ಎಷ್ಟು ಮೊತ್ತವನ್ನು ಕಟ್ಟಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನು ಅದು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಸೇವ್ ಅಂಡ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ.

15.ನಂತರ ನಿಮ್ಮ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಬರಲಿದೆ, ಅದನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಇದೆಯಾ ಎಂದು ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ನಂತರ ನೀವು ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾದ ಡೀಡ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಮತ್ತು ಅನೆಕ್ಷರ್ (ಖಾತಾಪತ್ರ,ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್) ಅನ್ನು ಉಪಲೋಡ್ ಮಾಡಿ.

16. Execution Date ಅನ್ನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ

17. ಸಬ್ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಾರ್ ಕಛೇರಿಯನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ನೋಂದಣಿ ಪೂರ್ವ DTD ಯ ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಂತೆ.

Related News

spot_img

Revenue Alerts

spot_img

News

spot_img