30.2 C
Bengaluru
Sunday, February 25, 2024

ಆಸ್ತಿ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡುವಾಗ ಸಾಲವನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ ಅಥವಾ ಭವಿಷ್ಯದ ಪಾವತಿಗೆ ಒಳಪಡುವಂತೆ ಮುದ್ರಾಂಕ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ಹೇಗೆ ವಿಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ?

ಯಾವುದೇ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅಥವಾ ಭಾಗಶಃ, ಅವನಿಗೆ ಪಾವತಿಸಬೇಕಾದ ಯಾವುದೇ ಸಾಲದ ಪರಿಗಣನೆಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಿದರೆ, ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಹಣ ಅಥವಾ ಷೇರುಗಳ ವರ್ಗಾವಣೆಯ ಪಾವತಿಗೆ ಖಚಿತವಾಗಿ ಅಥವಾ ಅನಿಶ್ಚಿತವಾಗಿ ಒಳಪಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ ಅಥವಾ ಅದರ ಮೇಲೆ ಶುಲ್ಕ ಅಥವಾ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದು ಆಸ್ತಿ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲ, ಅಂತಹ ಋಣಭಾರ, ಹಣ, ಅಥವಾ ಸ್ಟಾಕ್ ಅನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣ ಅಥವಾ ಭಾಗವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕು, ಅದರ ಪರಿಗಣನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ವರ್ಗಾವಣೆಯನ್ನು ಅಡ್ವಾಲೋರೆಮ್ ಸುಂಕದೊಂದಿಗೆ ವಿಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ;

ಶೆಡ್ಯೂಲ್‌ನ ಆರ್ಟಿಕಲ್ 15 ರಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾದ ಯಾವುದೇ ಮಾರಾಟದ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರಕ್ಕೆ ಈ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೂ ಅನ್ವಯಿಸುವುದಿಲ್ಲ.

1957 ರ ಕರ್ನಾಟಕ ಸ್ಟ್ಯಾಂಪ್ ಆಕ್ಟ್ ಪ್ರಕಾರ, ಸಾಲವನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ ಅಥವಾ ಭವಿಷ್ಯದ ಪಾವತಿಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಿರುವ ಆಸ್ತಿಯ ವರ್ಗಾವಣೆಗೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಮುದ್ರಾಂಕ ಶುಲ್ಕ ವಿಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅಂತಹ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ವರ್ಗಾಯಿಸಿದಾಗ, ಅನ್ವಯವಾಗುವ ಮುದ್ರಾಂಕ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಲು ಕಾಯಿದೆಯ ಕೆಲವು ನಿಬಂಧನೆಗಳು ಕಾರ್ಯರೂಪಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತವೆ.

ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ, ಆಸ್ತಿಯ ವರ್ಗಾವಣೆಯ ಮೇಲಿನ ಮುದ್ರಾಂಕ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಮೌಲ್ಯ ಅಥವಾ ಪರಿಗಣನೆಯ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಲೆಕ್ಕಹಾಕಲಾಗುತ್ತದೆ, ಯಾವುದು ಹೆಚ್ಚು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಸಾಲದ ಪರಿಗಣನೆಯಲ್ಲಿ ವರ್ಗಾಯಿಸಿದಾಗ ಅಥವಾ ಭವಿಷ್ಯದ ಪಾವತಿಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಿರುವ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ, ಸ್ಟ್ಯಾಂಪ್ ಸುಂಕವನ್ನು ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿ ಲೆಕ್ಕಹಾಕಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಆಸ್ತಿಯ ವರ್ಗಾವಣೆಯು ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಸಾಲವನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿದರೆ, ಸಾಲದ ಮೊತ್ತದ ಮೇಲೆ ಮುದ್ರಾಂಕ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ವಿಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸ್ಟ್ಯಾಂಪ್ ಡ್ಯೂಟಿಯು ಕಾಯಿದೆಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ದಿಷ್ಟಪಡಿಸಿದಂತೆ ಸಾಲದ ಮೊತ್ತದ ಶೇಕಡಾವಾರು ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಸ್ಟ್ಯಾಂಪ್ ಡ್ಯೂಟಿಯನ್ನು ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡುವವರು ಅಥವಾ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ವರ್ಗಾಯಿಸುವ ವ್ಯಕ್ತಿ ಪಾವತಿಸಬೇಕು.

ಭವಿಷ್ಯದ ಪಾವತಿಗೆ ಒಳಪಟ್ಟು ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ವರ್ಗಾಯಿಸಿದರೆ, ಆಸ್ತಿಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಮೌಲ್ಯದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಪ್ ಸುಂಕವನ್ನು ವಿಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆಸ್ತಿ ಇರುವ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿರುವ ದರಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಸಬ್ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಾರ್ ಕಚೇರಿಯಿಂದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಮುದ್ರಾಂಕ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ಕಾಯಿದೆಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ದಿಷ್ಟಪಡಿಸಿದಂತೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಮೌಲ್ಯದ ಶೇಕಡಾವಾರು ಎಂದು ಲೆಕ್ಕಹಾಕಲಾಗುತ್ತದೆ.

ವರ್ಗಾವಣೆ ಪತ್ರ ಅಥವಾ ದಾಖಲೆಯ ನೋಂದಣಿ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಪ್ ಸುಂಕವನ್ನು ಪಾವತಿಸಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನು ಗಮನಿಸುವುದು ಮುಖ್ಯ. ವರ್ಗಾವಣೆಯನ್ನು ಕಾನೂನುಬದ್ಧವಾಗಿ ಮಾನ್ಯ ಮಾಡಲು ಪತ್ರ ಅಥವಾ ದಾಖಲೆಯ ನೋಂದಣಿ ಅತ್ಯಗತ್ಯ. ಸ್ಟ್ಯಾಂಪ್ ಸುಂಕವನ್ನು ಪಾವತಿಸಲು ವಿಫಲವಾದರೆ ಪೆನಾಲ್ಟಿಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು ಮತ್ತು ವರ್ಗಾವಣೆಯನ್ನು ಅನೂರ್ಜಿತಗೊಳಿಸಬಹುದು ಅಥವಾ ಜಾರಿಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ.

ಸಾಲವನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ ಅಥವಾ ಭವಿಷ್ಯದ ಪಾವತಿಗೆ ಒಳಪಟ್ಟು ಆಸ್ತಿ ವರ್ಗಾವಣೆಗೆ ಮುದ್ರಾಂಕ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ಹೇಗೆ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಬೇಕು ಮತ್ತು ಪಾವತಿಸಬೇಕು ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ಕರ್ನಾಟಕ ಸ್ಟ್ಯಾಂಪ್ ಆಕ್ಟ್ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಕಾನೂನು ವೃತ್ತಿಪರರೊಂದಿಗೆ ಸಮಾಲೋಚಿಸಲು ಅಥವಾ ಆಕ್ಟ್ ಅನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲು ಸಲಹೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ.

Related News

spot_img

Revenue Alerts

spot_img

News

spot_img