30 C
Bengaluru
Thursday, May 23, 2024

ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಭೂ ದಾಖಲೆಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆಯ ಪ್ರಮುಖ ಸುಧಾರಣೆಗಳ ಪರಿಚಯ

ಬೆಂಗಳೂರು ಜುಲೈ 03: ಭೂ ದಾಖಲೆಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ 2.0 ಸುಧಾರಣೆಗಳು ಡಿಜಿಟಲೀಕರಣ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ಹಂತವಾಗಿದ್ದು, ಇದನ್ನು 2008 ರಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಲ್ಯಾಂಡ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಆಧುನೀಕರಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ( DILRMP ) ಮೂಲಕ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಯಿತು. DILRMP ಉಪಕ್ರಮದ ಮೂಲ ಉದ್ದೇಶವೆಂದರೆ ಇಂದಿನ ump ಹೆಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಿಂದ ಭೂ ಶೀರ್ಷಿಕೆಗಳ ನಿರ್ಣಾಯಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಬದಲಾಯಿಸುವುದು.

ನಮ್ಮ ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ, ‘ ಭೂಮಿ ’ ರಾಜ್ಯ ಪಟ್ಟಿಯ ಪ್ರವೇಶ 18 ರ ವಿಷಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಾಗಿ, ಇದು ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಹೊರಗಿನ ಭೂಮಿ, ಭೂಮಾಲೀಕರು ಮತ್ತು ಬಾಡಿಗೆದಾರರ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ, ಭೂ ಆದಾಯದ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮತ್ತು ಸಂಗ್ರಹಣೆ, ಭೂ ದಾಖಲೆಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ, ಆದಾಯ ಆಡಳಿತವನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಭೂಮಿಯ ಸಮೀಕ್ಷೆ, ಹಕ್ಕುಗಳ ದಾಖಲೆ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಪಟ್ಟಿಯ ಪ್ರವೇಶ 45 ರಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಭೂ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮತ್ತು ತಡೆಗಟ್ಟುವಿಕೆ. ಭೂಮಿ ರಾಜ್ಯ ವಿಷಯವಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ಭೂ ದಾಖಲೆ ನಿರ್ವಹಣೆ ಆಯಾ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳ ಹಕ್ಕು. ಹಕ್ಕುಗಳ ದಾಖಲೆಯಲ್ಲಿರುವ ಮಾಹಿತಿಯು ರಾಜ್ಯದಿಂದ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಭಿನ್ನವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಭೂ ದಾಖಲೆ ಮಾಹಿತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ರಾಜ್ಯದೊಳಗೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಿದೆ.

ಬಜೆಟ್ 2022 ಭೂ ದಾಖಲೆಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಸುಧಾರಣೆಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ, ಇದು ಒಂದು ಅನನ್ಯ ಭೂ ಗುರುತಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ, ಅದು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಜೆನೆರಿಕ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ನೋಂದಣಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ( NGDRS ಗೆ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ) ಇದು ಕಾರ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ದಾಖಲೆಗಳ ನೋಂದಣಿಗಾಗಿ ಪ್ಯಾನ್-ಇಂಡಿಯಾ ಏಕರೂಪದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಈ ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದ ಭೂ ದಾಖಲೆಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ 2.0 ಸುಧಾರಣೆಗಳು ದೇಶದ ಸಾಂವಿಧಾನಿಕ ಮತ್ತು ಫೆಡರಲ್ ಚೌಕಟ್ಟಿನೊಳಗೆ ಹೇಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಭೂ ಆಡಳಿತದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಪರಿಹರಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನೋಡಲು ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕವಾಗಿದೆ.

ಭೂ ದಾಖಲೆಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶವಾಗಿದೆ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕಡಿವಾಣವಿಲ್ಲದ ನಗರೀಕರಣ, ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮೀಣ-ನಗರ ವಲಸೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ. ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ವಿವಾದ ಪರಿಹಾರಕ್ಕಾಗಿ, ಭೂ ದಾಖಲೆಗಳ ಮಾಹಿತಿಯಲ್ಲಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಲು ಮತ್ತು ಸುಸ್ಥಿರ ಭೂ-ಬಳಕೆಯ ಯೋಜನೆಗಾಗಿ ಭೂ ದಾಖಲೆಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ ಸಹ ನಿರ್ಣಾಯಕವಾಗಿದೆ. ಈ ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ, ಬಜೆಟ್ 2022 ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ‘ ವಿಶಿಷ್ಟ ಭೂ ಪಾರ್ಸೆಲ್ ಗುರುತಿನ ಸಂಖ್ಯೆ ’ ( ULPIN ) ಅನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ತಿಳಿಸಿದೆ. ಈ ಡಿಜಿಟಲ್ ಉಪಕ್ರಮದ ಮೂಲಕ, ಭೂಮಿಯ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪಾರ್ಸೆಲ್ ಗೆ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ 14 ಅಂಕಿಯ ಗುರುತಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಈ ಅನನ್ಯ ಗುರುತಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು “ ಭೂಮಿಗೆ ಅಧರ್ ” ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ, ಇದು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಭೂ ಆಡಳಿತದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. 2021 ರಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಚಿವಾಲಯಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿ ವರದಿಯಲ್ಲಿ, ಆಧರ್ ನನ್ನು ಯುಎಲ್ ಪಿನ್ ಮೂಲಕ ಭೂ ದಾಖಲೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಜೋಡಿಸುವುದರಿಂದ ರೂ. ಭೂಮಾಲೀಕ ಅಧರ್ ಡೇಟಾದ ಅಧರ್ ಬಿತ್ತನೆ ಮತ್ತು ದೃಡೀಕರಣವು ರೂ. ತಲಾ 5.

ಪ್ರತಿ ರಾಜ್ಯವು ತನ್ನದೇ ಆದ ಭೂ ಆಡಳಿತದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸುತ್ತದೆ, ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಗ್ರಾಮೀಣ ಮತ್ತು ನಗರ ಜಮೀನುಗಳ ನಡುವೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನು ಗುರುತಿಸದ ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದೇಶದಂತಹ ಕೆಲವು ರಾಜ್ಯಗಳಿವೆ, ಆದರೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಮತ್ತು ಗುಜರಾತ್ ನಂತಹ ರಾಜ್ಯಗಳು ನಗರ ಆಸ್ತಿ ಮಾಲೀಕತ್ವದ ಕಾರ್ಡ್ ಗಳ ವಿಶಿಷ್ಟ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸುತ್ತವೆ.

ಭೂ ದಾಖಲೆ ಮಾಹಿತಿಯಲ್ಲಿನ ಅಸಮಾನತೆಯನ್ನು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಭೂ ಆದಾಯ ಆಡಳಿತದ ಇತಿಹಾಸ ಮತ್ತು ವಂಶಾವಳಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬಹುದು, ಅದು ತನ್ನದೇ ಆದ ಭೂ ಆದಾಯ ಮತ್ತು ಭೂ ದಾಖಲೆಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿತು. ಭೂ ನಿರ್ವಹಣೆಯನ್ನು ‘ ಆರ್ಥಶಾಸ್ಟ್ರಾ ’ ನ ಪ್ರಾಚೀನ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪಠ್ಯಕ್ಕೆ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬಹುದು, ಇದು ಮೌರಿಯನ್ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಭೂ ಆದಾಯ ಆಡಳಿತದ ವಿವರವಾದ ವಿವರವನ್ನು ನೀಡಿತು ಮತ್ತು ತರುವಾಯ ಮೊಘಲ್ ಅವಧಿಗೆ ಮತ್ತು ಭೂ ದಾಖಲೆಗಳ ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಕಾರಣವಾದ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಭಾರತ. 565 ರ ರಾಜಪ್ರಭುತ್ವದ ಹೊರತಾಗಿಯೂ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಭೂ ಆದಾಯ ಆಡಳಿತವನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿತು.

ಲ್ಯಾಂಡ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ ( CLR ಗಣಕೀಕರಣದ ಮೂಲಕ ಭೂ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಡಿಜಿಟಲೀಕರಣಗೊಳಿಸಲು ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರವು ನಂತರದ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದರೂ, 1987 ) ಮತ್ತು ಕಂದಾಯ ಆಡಳಿತ ಮತ್ತು ಭೂ ದಾಖಲೆಗಳ ನವೀಕರಣ ( SRA & ULR, 1988 ) ಅನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುವುದು 2008 ರಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಲ್ಯಾಂಡ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಆಧುನೀಕರಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವಾಗಿ ಸಂಯೋಜಿಸಲಾಯಿತು, ಆದರೆ ಡಿಜಿಟಲೀಕರಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಭೂ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಏಕೀಕೃತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ ಎಂಬುದು ಇನ್ನೂ ಉಳಿದಿದೆ.

ವಿವಿಧ ಇಲಾಖೆಗಳ ( ಆದಾಯ, ಸಮೀಕ್ಷೆ ಮತ್ತು ವಸಾಹತು ಮತ್ತು ನೋಂದಣಿ ) ನಡುವಿನ ಸಮನ್ವಯದ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಭೂ ದಾಖಲೆಗಳು ಇನ್ನೂ ಶಿಥಿಲಗೊಂಡ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಉಳಿದಿವೆ. ನೆಲದ ವಿಘಟನೆಯ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಕಳವಳಗಳಿವೆ, ಅದು ನೆಲದ ದಾಖಲೆಗಳ ದತ್ತಾಂಶದಲ್ಲೂ ಪ್ರತಿಫಲಿಸಲಿಲ್ಲ. ಪಠ್ಯ ಮತ್ತು ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ದತ್ತಾಂಶಗಳ ಮೇಲಿನ ವಿವೇಚನೆ ಮತ್ತು ನೆಲದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯ ನೈಜತೆಯೊಂದಿಗೆ ಅದರ ಅಸಂಗತತೆಯು ತುರ್ತು ಗಮನ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ವಿಷಯಗಳಾಗಿವೆ. ಭೂ ವಿವಾದಗಳು ಗಮನಾರ್ಹ ಕಾಳಜಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ ಮತ್ತು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 66 ಪ್ರತಿಶತದಷ್ಟು ನಾಗರಿಕ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಭೂಮಿ / ಆಸ್ತಿ ವಿವಾದಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿವೆ ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಅಂದಾಜು. ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ನಿರ್ಧರಿಸಿದ ಶೇಕಡಾ 25 ಪ್ರಕರಣಗಳು ಭೂ ವಿವಾದಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿವೆ.

ಭೂ ದಾಖಲೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣಕ್ಕಾಗಿ ಬಜೆಟ್ 2022 ರಲ್ಲಿ ಪರಿಚಯಿಸಲಾದ ಸುಧಾರಣೆಗಳು ಫೆಡರಲ್ ಮತ್ತು ಸಾಂವಿಧಾನಿಕ ರಚನೆಯನ್ನು ಗಣನೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳದ ಉನ್ನತ-ಡೌನ್ ವಿಧಾನದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬಂದವು. ಆದ್ದರಿಂದ ಹೊಸ ಸುಧಾರಣೆಗಳಿಗಾಗಿ ಬಕ್ ಅನ್ನು ಹಾದುಹೋಗುವ ಮೊದಲು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಭೂ ಆಡಳಿತದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಮತ್ತು ಕಳವಳಗಳನ್ನು ಮೊದಲು ಪರಿಹರಿಸುವುದು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿದೆ.

Related News

spot_img

Revenue Alerts

spot_img

News

spot_img