30.2 C
Bengaluru
Wednesday, May 22, 2024

ಅಕ್ರಮ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸಲು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಕ್ರಮಗಳು ಯಾವುವು?

ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಭೂಮಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಅನೇಕ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯು ಅಕ್ರಮ ಆಸ್ತಿ ಸ್ವಾಧೀನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ. ಆಸ್ತಿಯ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮೌಲ್ಯದ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ, ಅವರು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಿರ್ಲಜ್ಜ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಂದ ಕಾನೂನುಬಾಹಿರ ಉದ್ಯೋಗಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗುತ್ತಾರೆ. ಅಂತಹ ಘಟಕಗಳು ಆಸ್ತಿಯ ಮೇಲೆ ತಮ್ಮ ತಪ್ಪಾದ ಮಾಲೀಕತ್ವವನ್ನು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಲು ಕಾನೂನು ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ನಕಲಿಸುವುದನ್ನು ಸಹ ಆಶ್ರಯಿಸುತ್ತವೆ. ಫ್ಲಾಟ್ಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ಲಾಟ್ಗಳ ನಡುವೆ, ಎರಡನೆಯದು ಕಾನೂನುಬಾಹಿರ ಸ್ವಾಧೀನಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ದುರ್ಬಲವಾಗಿರುತ್ತದೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಇದು ಅಕ್ರಮ ಉದ್ಯೋಗಕ್ಕೆ ವ್ಯಾಪಕ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ಅನುಮತಿಸುತ್ತದೆ.
 ಆಸ್ತಿಯ ಕಾನೂನುಬದ್ಧ ಮಾಲೀಕರಲ್ಲದ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಮಾಲೀಕನ ಒಪ್ಪಿಗೆಯಿಲ್ಲದೆ ಅದನ್ನು ಆಕ್ರಮಿಸಿಕೊಂಡರೆ, ಅದು ಆಸ್ತಿಯ ಅಕ್ರಮ ಸ್ವಾಧೀನಕ್ಕೆ ಸಮನಾಗಿರುತ್ತದೆ.
 12 ವರ್ಷಗಳ ಅಡೆತಡೆಯಿಲ್ಲದ ಅವಧಿಗೆ ಆಸ್ತಿಯಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವ ಒಬ್ಬ ಸ್ಕ್ವಾಟರ್, ಪ್ರತಿಕೂಲ ಸ್ವಾಧೀನದ ಮೂಲಕ ಮಾಲೀಕತ್ವವನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು.
 ಮಾಲೀಕರು ಅಕ್ರಮ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುವ ಕೆಲವು ವಿಧಾನಗಳು, ನಿಯತಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಬಾಡಿಗೆದಾರರನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವುದು, ಆಸ್ತಿಗೆ ಗಡಿ ಗೋಡೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಉಸ್ತುವಾರಿಯನ್ನು ನೇಮಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು.
ಅಕ್ರಮ ಆಸ್ತಿ ಸ್ವಾಧೀನ ಎಂದರೇನು?
ಆಸ್ತಿಯ ಕಾನೂನುಬದ್ಧ ಮಾಲೀಕರಲ್ಲದ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಮಾಲೀಕನ ಒಪ್ಪಿಗೆಯಿಲ್ಲದೆ ಅದನ್ನು ಆಕ್ರಮಿಸಿಕೊಂಡರೆ, ಅದು ಆಸ್ತಿಯ ಅಕ್ರಮ ಸ್ವಾಧೀನಕ್ಕೆ ಸಮಾನವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನಿವಾಸಿಯು ಆವರಣವನ್ನು ಬಳಸಲು ಮಾಲೀಕರ ಅನುಮತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವವರೆಗೆ, ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಕಾನೂನು ಮಾನ್ಯತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಗುತ್ತಿಗೆ ಮತ್ತು ಪರವಾನಗಿ ಒಪ್ಪಂದಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬಾಡಿಗೆದಾರರಿಗೆ ಆಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಬಾಡಿಗೆಗೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ, ಅದರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಜಮೀನುದಾರನು ತನ್ನ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಅವಧಿಗೆ ಬಳಸಲು ಸೀಮಿತ ಹಕ್ಕುಗಳೊಂದಿಗೆ ಹಿಡುವಳಿದಾರನಿಗೆ ಒದಗಿಸುತ್ತಾನೆ. ಈ ಅವಧಿಯ ನಂತರ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವುದು, ಬಾಡಿಗೆದಾರರಿಂದ ಅಕ್ರಮ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.
ಪ್ರತಿಕೂಲ ಸ್ವಾಧೀನ ಎಂದರೇನು?
ಹಿಡುವಳಿದಾರನು 12 ವರ್ಷಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅವಧಿಗೆ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಆಕ್ರಮಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸಿದರೆ, ಕಾನೂನು ಸಹ ಆಸ್ತಿಯ ಸ್ವಾಧೀನದಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಯಲು ಅವನಿಗೆ ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಕಾನೂನು ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಕೂಲ ಸ್ವಾಧೀನ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. 12 ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಮಾಲೀಕರು ತನ್ನ ಆಸ್ತಿಯ ಮೇಲೆ ಹಕ್ಕು ಸಾಧಿಸದಿದ್ದರೆ, ಸ್ಕ್ವಾಟರ್ ಆಸ್ತಿಯ ಮೇಲೆ ಕಾನೂನು ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಪ್ರತಿಕೂಲ ಸ್ವಾಧೀನದ ಮೇಲಿನ ನಿಬಂಧನೆಗಳನ್ನು ಮಿತಿ ಕಾಯಿದೆ, 1963 ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
ಪಂಜಾಬ್ ಮತ್ತು ಹರಿಯಾಣ ಹೈಕೋರ್ಟ್ನ ಇತ್ತೀಚಿನ ತೀರ್ಪಿನಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯವು ಪ್ರತಿಕೂಲ ಸ್ವಾಧೀನವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಭೂಮಿಯನ್ನು ಸ್ವಾಧೀನಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತದೆ, ಅಂತಹ ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ಅಪರೂಪದ ಮತ್ತು ಅಸಾಧಾರಣವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಅಕ್ರಮ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಹೇಗೆ ಎದುರಿಸುವುದು?
ಆಸ್ತಿ ಮಾಲೀಕರು ತಮ್ಮ ಆಸ್ತಿಯು ಯಾವುದೇ ಮೋಸದ ಚಟುವಟಿಕೆಗೆ ಬಲಿಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಹೊರಗಿನ ಘಟಕಗಳೊಂದಿಗೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ತಮ್ಮ ಬಾಡಿಗೆದಾರರ ಮೇಲೆಯೂ ಸಹ ಗಮನಹರಿಸಬೇಕು. ಇದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಕೆಲವು ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆ ಕ್ರಮಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ:
ಆಗಾಗ್ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ
ಇದು ಹೇಳದೆ ಹೋಗುತ್ತದೆ – ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಗಮನಿಸದ ಆಸ್ತಿ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪ್ರಮುಖ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ನೆಲೆಗೊಂಡಿರುವುದು, ಭೂ ಮಾಫಿಯಾ ಮತ್ತು ಅಪರಾಧಿಗಳ ಗಮನವನ್ನು ಸೆಳೆಯುತ್ತದೆ. ಆಸ್ತಿಯ ಭೌತಿಕ ಸುರಕ್ಷತೆಗಾಗಿ ಸರಿಯಾದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಮಾಡುವುದು ಅತ್ಯಂತ ಮಹತ್ವದ್ದಾಗಿದೆ (ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಗಡಿ ಗೋಡೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವುದು), ನಿಯಮಿತ ಭೇಟಿಗಳನ್ನು ಮಾಡುವುದು ಅಷ್ಟೇ ಅವಶ್ಯಕ. ನೀವು ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ಪಾಲಕರನ್ನು ನೇಮಿಸದ ಹೊರತು, ನಿಯಮಿತ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಭೇಟಿಗಳನ್ನು ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಬಾಡಿಗೆದಾರರನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತಿರಿ
ಮೇಲೆ ತಿಳಿಸಲಾದ ಕಾನೂನು ಮಿತಿಯ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ, ಜಮೀನುದಾರನು ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ತಮ್ಮ ಬಾಡಿಗೆದಾರರನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವುದು ಮುಖ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿಯೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಭೂಮಾಲೀಕರು ತಮ್ಮ ಮನೆಗಳನ್ನು ಕೇವಲ 11 ತಿಂಗಳವರೆಗೆ ಬಾಡಿಗೆಗೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ತರುವಾಯ, ತಮ್ಮ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಬಾಡಿಗೆದಾರರ ವಾಸ್ತವ್ಯವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಲು ಅವರು ಆರಾಮದಾಯಕವಾಗಿದ್ದರೆ ಬಾಡಿಗೆ ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ನವೀಕರಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಗಡಿ ಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಿಸಿ
ಪ್ಲಾಟ್ಗಳು ಮತ್ತು ಲ್ಯಾಂಡ್ ಪಾರ್ಸೆಲ್ಗಳ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಗಡಿ ಗೋಡೆಯ ನಿರ್ಮಾಣವು ಒಬ್ಬರು ಮಾಡಬೇಕಾದ ಮೊದಲ ಕೆಲಸವಾಗಿದೆ. ಮಾಲೀಕರು ಸ್ಥಳದ ಹತ್ತಿರ ವಾಸಿಸುತ್ತಾರೆಯೇ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲವೇ ಎಂಬುದನ್ನು ಲೆಕ್ಕಿಸದೆ ಇದನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ತಾತ್ತ್ವಿಕವಾಗಿ, ಭೂ ಶಾರ್ಕ್ಗಳಿಂದ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ವಸತಿ ಘಟಕವನ್ನು ಸಹ ನಿರ್ಮಿಸಬೇಕು. ಸ್ಥಳದಿಂದ ದೂರದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವವರು ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಭೇಟಿ ಮಾಡಲು, ಅಕ್ರಮ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತವಾಗಿರುವುದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಯಾರನ್ನಾದರೂ ಉಸ್ತುವಾರಿ ವಹಿಸಬೇಕು. ಇದು ಯಾವಾಗಲೂ ಕಾರ್ಯಸಾಧ್ಯವಾದ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ, ಕಾನೂನುಬಾಹಿರ ಉದ್ಯೋಗವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಉಸ್ತುವಾರಿಯನ್ನು ನೇಮಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಉತ್ತಮ ಮಾರ್ಗವಾಗಿದೆ. ಅನಿವಾಸಿ ಭಾರತೀಯ (NRI) ಪ್ಲಾಟ್ ಮಾಲೀಕರ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಇದು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸತ್ಯವಾಗಿದೆ.
ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಫಲಕವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿ
ಫೆನ್ಸಿಂಗ್ನ ಹೊರತಾಗಿ, ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಅತಿಕ್ರಮಿಸದ ಸೈನ್ಬೋರ್ಡ್ನೊಂದಿಗೆ ರಕ್ಷಿಸಬೇಕು. ಸೂಚನಾ ಫಲಕದಲ್ಲಿ ಇದು ನಿಮಗೆ ಸೇರಿದ ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ತಿ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ನಮೂದಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಅತಿಕ್ರಮಣದಾರರ ವಿರುದ್ಧ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು.
ನಿಮ್ಮ ಬಾಡಿಗೆ ಆಸ್ತಿಯ ಮೇಲೆ ನಿಗಾ ಇರಿಸಿ
ಈ ವರ್ಷ, ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ನೋಯ್ಡಾದ ಹಿರಿಯ ಭೂಮಾಲೀಕರು ತಮ್ಮ ಮನೆಗಳ ಮುಂದೆ ತಮ್ಮ ಬ್ಯಾಗ್ ಮತ್ತು ಸಾಮಾನುಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿಭಟನೆಯ ಸಂಕೇತವಾಗಿ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಲು ಒತ್ತಾಯಿಸಲಾಯಿತು, ಏಕೆಂದರೆ ಬಾಡಿಗೆದಾರರು ತಮ್ಮ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಖಾಲಿ ಮಾಡಲು ನಿರಾಕರಿಸಿದರು. ವಯಸ್ಸಾದ ದಂಪತಿಗಳು ಅನುಭವಿಸಿದ ಆ ಸಂಕಟದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಜಮೀನುದಾರರಿಗೆ ಉಪಯುಕ್ತ ಪಾಠವಿದೆ. ಬಾಡಿಗೆದಾರರ ಪರಿಶೀಲನೆಯು ಐಚ್ಛಿಕವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಬಾಡಿಗೆ ಒಪ್ಪಂದದ ನೋಂದಣಿ ಮೂಲಕ ಹಿಡುವಳಿದಾರನನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಬೇಕು.
ಮಾಸಿಕ ಬಾಡಿಗೆ ಪಾವತಿ ಮತ್ತು ವಾಸಸ್ಥಳದ ನಿರ್ವಹಣೆಯೊಂದಿಗೆ ನಿಯಮಿತವಾಗಿರುವ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಂವೇದನಾಶೀಲ ಹಿಡುವಳಿದಾರನನ್ನು ನೀವು ಕಂಡುಕೊಂಡಿದ್ದರೂ ಸಹ, ಸಂತೃಪ್ತರಾಗಲು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣವಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಆಸ್ತಿಯ ಮೇಲೆ ನಿಕಟವಾದ ನಿಗಾ ಇರಿಸಿ ಮತ್ತು ಹಿಡುವಳಿದಾರನಿಗೆ ಯಾವುದೇ ತೊಂದರೆಯಾಗದಂತೆ ನಿಯಮಿತ ಭೇಟಿಗಳನ್ನು ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ನಿಮ್ಮ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿ. ಆಸ್ತಿಯು ನಿಮ್ಮ ನಗರ ಅಥವಾ ದೇಶದ ಹೊರಗಿದ್ದರೆ ಮತ್ತು ನಿಯಮಿತ ಭೇಟಿಗಳನ್ನು ಮಾಡುವುದು ಒಂದು ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಯಾರನ್ನಾದರೂ ನೇಮಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ ಅಥವಾ ಯಾರನ್ನಾದರೂ ಉಸ್ತುವಾರಿಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿ. ನೀವು ಎಂದಿಗೂ ಆಸ್ತಿಯೊಂದಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.
ಅಕ್ರಮ ಆಸ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವವರ ವಿರುದ್ಧ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ
ಕಾನೂನುಬಾಹಿರ ಚಟುವಟಿಕೆಯ ಅಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಇರುವವರು, ಭಾರತೀಯ ಕಾನೂನಿನ ವಿವಿಧ ನಿಬಂಧನೆಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು.
ಮೊದಲಿಗೆ, ನೀವು ಆಸ್ತಿ ಇರುವ ನಗರದ ಪೊಲೀಸ್ ಸೂಪರಿಂಟೆಂಡೆಂಟ್ (SP) ಗೆ ಲಿಖಿತ ದೂರನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು. ದೂರನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸಲು ಎಸ್ಪಿ ವಿಫಲವಾದಲ್ಲಿ, ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ವೈಯಕ್ತಿಕ ದೂರನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು.
ನೀವು ಅದೇ ಬಗ್ಗೆ ಪೊಲೀಸ್ ದೂರು ಕೂಡ ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು. ಭವಿಷ್ಯದ ಉಲ್ಲೇಖಗಳಿಗಾಗಿ ಎಫ್ಐಆರ್ ಪ್ರತಿಯನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿರಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯಾ ಸಂಹಿತೆಯ (CRPC) ಸೆಕ್ಷನ್ 145 ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಬದ್ಧರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ.
ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಪರಿಹಾರ ಕಾಯಿದೆಯ ಸೆಕ್ಷನ್ 5 ಮತ್ತು 6 ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು, ಅದರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡಿದ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಹಿಂದಿನ ಸ್ವಾಧೀನ ಮತ್ತು ನಂತರದ ಅಕ್ರಮ ವಿಲೇವಾರಿಯನ್ನು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸುವ ಮೂಲಕ ತನ್ನ ಹಕ್ಕನ್ನು ಮರುಪಡೆಯಬಹುದು.
ಅಂತಹ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಅನ್ವಯವಾಗುವ IPC ಯ ವಿವಿಧ ವಿಭಾಗಗಳು
ವಿಭಾಗ 441
ಈ ವಿಭಾಗವು ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಅತಿಕ್ರಮಣವನ್ನು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸುತ್ತದೆ.
ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಅತಿಕ್ರಮಣ ಎಂದರೇನು?
  “ಅಪರಾಧ ಎಸಗುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಅಥವಾ ಅಂತಹ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಯಾವುದೇ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಬೆದರಿಸುವ, ಅವಮಾನಿಸುವ ಅಥವಾ ಕಿರಿಕಿರಿಗೊಳಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಯಾರಾದರೂ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿದರೆ ಅಥವಾ ಅದರ ಮೇಲೆ ಕಾನೂನುಬದ್ಧವಾಗಿ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದರೆ ಅಥವಾ ಅದರ ಮೇಲೆ ಕಾನೂನುಬಾಹಿರವಾಗಿ ಉಳಿಯುತ್ತಾರೆ. ಅಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಬೆದರಿಸುವುದು, ಅವಮಾನಿಸುವುದು ಅಥವಾ ಕಿರಿಕಿರಿಗೊಳಿಸುವುದು ಅಥವಾ ಅಪರಾಧ ಮಾಡುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ‘ಅಪರಾಧದ ಉಲ್ಲಂಘನೆ’ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ.
ವಿಭಾಗ 425
ಈ ವಿಭಾಗವು ಕಿಡಿಗೇಡಿತನದ ಬಗ್ಗೆ ವ್ಯವಹರಿಸುತ್ತದೆ.
ಕಿಡಿಗೇಡಿತನ ಎಂದರೇನು?
  “ಯಾವುದೇ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ತಪ್ಪು ನಷ್ಟ ಅಥವಾ ಹಾನಿಯನ್ನುಂಟುಮಾಡುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಅಥವಾ ತಿಳಿದಿರುವ, ಯಾವುದೇ ಆಸ್ತಿಯ ನಾಶಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತಾನೆ, ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಆಸ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಅದರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಅಂತಹ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ನಾಶಪಡಿಸುತ್ತಾನೆ ಅಥವಾ ಕಡಿಮೆಗೊಳಿಸುತ್ತಾನೆ. ಅದರ ಮೌಲ್ಯ ಅಥವಾ ಉಪಯುಕ್ತತೆ, ಅಥವಾ ಹಾನಿಕರವಾಗಿ ಅದರ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ, ‘ಕಿಡಿಗೇಡಿತನ’ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ವಿಭಾಗ 420
ಈ ವಿಭಾಗವು ವಂಚನೆ ಮತ್ತು ಅಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಆಸ್ತಿಯ ವಿತರಣೆಯನ್ನು ಪ್ರೇರೇಪಿಸುತ್ತದೆ.
ಆಸ್ತಿಯ ವಿತರಣೆಯನ್ನು ವಂಚನೆ ಮತ್ತು ಅಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಪ್ರೇರೇಪಿಸುವುದು ಎಂದರೇನು?
“ಯಾವುದೇ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ತಲುಪಿಸಲು, ಅಥವಾ ಮೌಲ್ಯಯುತವಾದ ಭದ್ರತೆಯ ಸಂಪೂರ್ಣ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಭಾಗವನ್ನು ಅಥವಾ ಸಹಿ ಅಥವಾ ಮೊಹರು ಮಾಡಲಾದ ಯಾವುದನ್ನಾದರೂ ಮಾಡಲು, ಬದಲಾಯಿಸಲು ಅಥವಾ ನಾಶಮಾಡಲು ವಂಚನೆಗೊಳಗಾದ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಅಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಪ್ರೇರೇಪಿಸುವವರು. ಮೌಲ್ಯಯುತವಾದ ಭದ್ರತೆಯಾಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆಗೊಂಡರೆ, ಏಳು ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಬಹುದಾದ ಅವಧಿಗೆ ವಿವರಣೆಯ ಜೈಲುವಾಸವನ್ನು ಶಿಕ್ಷೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ದಂಡಕ್ಕೆ ಸಹ ಹೊಣೆಗಾರನಾಗಿರುತ್ತಾನೆ.
ವಿಭಾಗ 503
ಈ ವಿಭಾಗವು ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಬೆದರಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ವ್ಯವಹರಿಸುತ್ತದೆ.
ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಬೆದರಿಕೆ ಎಂದರೇನು?
“ಯಾರು ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ತಮ್ಮ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಖ್ಯಾತಿ ಅಥವಾ ಆಸ್ತಿ, ಅಥವಾ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಥವಾ ಖ್ಯಾತಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಗಾಯದ ಮೂಲಕ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕುತ್ತಾರೆ, ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಅಥವಾ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಯಾವುದೇ ಕೃತ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಲು ಕಾರಣವಾಗುತ್ತಾರೆ. ಅಂತಹ ಬೆದರಿಕೆಯ ಮರಣದಂಡನೆಯನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುವ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ, ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಮಾಡಲು ಕಾನೂನುಬದ್ಧವಾಗಿ ಅರ್ಹವಾಗಿರುವ ಯಾವುದೇ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಲು ಅಥವಾ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಬಿಡಲು ಅವನು ಕಾನೂನುಬದ್ಧವಾಗಿ ಬದ್ಧನಾಗಿಲ್ಲ.

Related News

spot_img

Revenue Alerts

spot_img

News

spot_img