24.6 C
Bengaluru
Saturday, June 15, 2024

ಡಬಲ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸೇಶನ್ ತಪ್ಪಿಸುವ ಒಪ್ಪಂದದ ಕಾಯ್ದೆ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ..

ಬೆಂಗಳೂರು, ಜು. 14 : ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಕಾಯಿದೆಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ, ಭಾರತದಲ್ಲಿನ ಅನಿವಾಸಿಗಳ ಒಟ್ಟು ಆದಾಯವನ್ನು ಸಂಬಂಧಿತ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ಅಥವಾ ಸ್ವೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸುವ ಎಲ್ಲಾ ಆದಾಯವನ್ನು ಗಣನೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. “ಅನಿವಾಸಿ” ಪದವನ್ನು ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಕಾಯಿದೆ, 1961 ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ನಿವಾಸಿಯಲ್ಲದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಎಂದು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ತೆರಿಗೆ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ ಭಾರತದ ನಿವಾಸಿಯಲ್ಲದ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಅವರ ಭಾರತೀಯ ಮೂಲದ ಆದಾಯದ ಮೇಲೆ ತೆರಿಗೆಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ.

ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅನಿವಾಸಿಯ ಒಟ್ಟು ಆದಾಯವು ಸಂಬಳ, ವೇತನ, ಪಿಂಚಣಿ ಅಥವಾ ಭಾರತೀಯ ಮೂಲದಿಂದ ಪಡೆದ ವರ್ಷಾಶನ, ಭಾರತದಲ್ಲಿ ನಡೆಸಿದ ವ್ಯಾಪಾರ ಅಥವಾ ವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಆದಾಯ, ಆಸ್ತಿಯಿಂದ ಬರುವ ಆದಾಯ ಸೇರಿದಂತೆ ವ್ಯಾಪಕ ಶ್ರೇಣಿಯ ಆದಾಯದ ಮೂಲಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರಬಹುದು. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಗೊಂಡಿದೆ, ಮತ್ತು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಗೊಂಡಿರುವ ಆಸ್ತಿಗಳ ಮಾರಾಟದಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಬಂಡವಾಳದ ಲಾಭದಿಂದ ಆದಾಯ.

ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅನಿವಾಸಿಗಳು ಸಹ ತಡೆಹಿಡಿಯುವ ತೆರಿಗೆಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಿರಬಹುದು, ಇದು ಅನಿವಾಸಿ ಸ್ವೀಕರಿಸುವವರಿಗೆ ಪಾವತಿಸುವ ಮೊದಲು ಆದಾಯದ ಪಾವತಿದಾರರಿಂದ ಮೂಲದಲ್ಲಿ ಕಡಿತಗೊಳಿಸಲಾದ ತೆರಿಗೆಯಾಗಿದೆ. ತಡೆಹಿಡಿಯುವ ತೆರಿಗೆ ದರಗಳು ಆದಾಯದ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ ಬದಲಾಗಬಹುದು, ಆದರೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ 10% ರಿಂದ 40% ವರೆಗೆ ಇರುತ್ತದೆ.

ಭಾರತದಲ್ಲಿನ ಅನಿವಾಸಿಗಳಿಗೆ ಕೆಲವು ವಿನಾಯಿತಿಗಳು ಮತ್ತು ಕಡಿತಗಳು ಲಭ್ಯವಿವೆ, ಅದು ಅವರ ತೆರಿಗೆ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಅನಿವಾಸಿಗಳು ತಮ್ಮ ತೆರಿಗೆಯ ಆದಾಯದ ಮೇಲೆ INR 50,000 ಪ್ರಮಾಣಿತ ಕಡಿತಕ್ಕೆ ಅರ್ಹರಾಗಬಹುದು ಮತ್ತು ಅವರು ತಮ್ಮ ಭಾರತೀಯ ಮೂಲದ ಆದಾಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವೆಚ್ಚಗಳಿಗೆ ಕಡಿತಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.

ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ, ಭಾರತವು ಇತರ ದೇಶಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಹಿ ಮಾಡಿರುವ ಡಬಲ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸೇಶನ್ ತಪ್ಪಿಸುವ ಒಪ್ಪಂದಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿನ ಅನಿವಾಸಿಗಳು ತೆರಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನಗಳಿಗೆ ಅರ್ಹರಾಗಬಹುದು. ವಾಸಿಸುವ ದೇಶ ಮತ್ತು ಆದಾಯ ಗಳಿಸಿದ ದೇಶ ಎರಡರಲ್ಲೂ ಒಂದೇ ಆದಾಯದ ದ್ವಿಗುಣ ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ತಡೆಯಲು ಈ ಒಪ್ಪಂದಗಳನ್ನು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಭಾರತದಲ್ಲಿನ ಅನಿವಾಸಿಗಳ ಒಟ್ಟು ಆದಾಯದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ಸಂಬಂಧಿತ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಅವರ ಭಾರತೀಯ ಮೂಲದ ಆದಾಯದಿಂದ ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಕಾಯಿದೆಯು ಡಿಟಿಎಎ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ವಿನಾಯಿತಿಗಳು, ಕಡಿತಗಳು ಮತ್ತು ತೆರಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ ಅದು ಅವರ ತೆರಿಗೆ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

Related News

spot_img

Revenue Alerts

spot_img

News

spot_img